Screenshot 2017-02-08 08.07.06.png

Zwolle ontbreekt een eigen beleid of visie

Windturbines spelen een belangrijke rol in de landelijke beleid en politiek. Vanuit het landelijke beleid en doelstellingen heeft Zwolle de ruimte om zelf te bepalen waar en onder welke omstandigheden zij windturbines willen toestaan. Echter het ontbreken van een lokaal politieke en gemeentelijke visie (of masterplan) bepalen commerciële belangen nu de verduurzaming van Zwolle.

Zwolse heeft anno 2017, in tegenstelling tot ander hoofdsteden, geen eigen visie op verduurzaming.

Screenshot 2017-02-08 08.37.02.png

Zwolle geeft energie!

Wij adviseren de gemeente en politiek partijen om dit plan (Windturbines Voorst) te parkeren en eerst in samenwerking met de inwoners en betrokkenen een breed gedragen beleid te bepalen. Hierbij kan de Zwolle als hoofdstad van Overijssel een voorbeeld functie vervullen (Practice what you preach) voor inwoners, bedrijven en de provincie

Het beleid zou zich moeten richten op verduurzaming van bijvoorbeeld wonen, werken, mobiliteit, onderwijs en opleidingen, water, toerisme en cultuur. Bewoners, corporaties zullen de concrete maatregelen moeten gaan toepassen en bereid moeten zijn om hun gedrag aan te passen. Hetzelfde geldt voor bedrijven, detailhandel en ook kantoren.

Er ligt ook een uitdaging bij de mobiliteit. Doordachte vervoersconcepten die fossiele brandstofkilometers reduceren hebben niet alleen een gunstig effect op de luchtkwaliteit, maar ook op de CO2-uitstoot. Het zijn deze drie aandachtsgebieden: Wonen, Werken en Mobiliteit waar concrete projecten tot een stadsbrede uitvoering moeten en kunnen komen.

Naast Wonen, Werken en Mobiliteit zijn er raakvlakken met bijvoorbeeld Onderwijs & Opleiding, Groen, Toerisme & Cultuur en Publieke Opinie. Kunnen opleidingen binnen zwolle verrassende invalshoeken ontdekken die bijdragen aan de klimaatproblematiek?

 • Inzicht in kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten (SWOT analyse)
 • Onder welke voorwaarden verduurzaming oplossingen binnen de beschikbare ruimte kunnen worden ingezet.
 • energie te besparen, zoals meer isolatie, dubbel glas, aanpassen gedrag;
 • nieuwe vormen van energie te gaan toepassen, zoals warmte/koude-opslag, zonneboilers, zonnepanelen en inkoop en productie groene stroom;
 • zo efficiënt mogelijk met fossiele brandstoffen om te gaan, onder andere door inzet stadsverwarming, HR ketels, warmtepompen.

Dit voorkomt verassingen en sluit aan op het RIVM advies rond het verlagen van hinder, stress, slaapverstoring en overige gezondheidsklachten rond windturbine projecten.

rivm-samenwerking

Zwolle heeft 43 Windmolens nodig

screenshot-2017-02-08-08-12-00

De gemeente Zwolle heeft in haar presentatie aangegeven dat 43 windmolens van 3MW (totaal 129 MW) nodig zijn om haar eigen duurzaamheid ambitie te halen. Hiervoor zijn de volgende locaties onderzocht in een quickscan.

 • Mastenbroek
 • Stadsbroek
 • Langeholten
 • Tolhuislanden
 • Voorst
 • Marslanden
 • Sekdoorn
 • Molenpolder
 • Vreugderijkerwaard

Als we kiezen voor grotere windturbines (7,5MW) dan kunnen we de deze 129 MW halen met slechts 17 molens.

Kansrijke locaties rondom Zwolle

De 14 benoemde locaties rondom Zwolle zijn hieronder op de kaart zichtbaar gemaakt. De nummers geven potentiële locaties weer waar nu of in de toekomst windturbines geplaatst kunnen gaan worden. Het rode deel geeft aan waar de wind minst krachtig is.

woonwijken

Nummer Locatie Windturbines Wind (m/s op 100 Meter)
1 Mastenbroek – Kerkweteringslag 3 of meer 7.2
2 Mastenbroek – Kamperweteringslag 3 of meer 7.3
3 Stadsbroek 2 7.3
4 Langenholte 3 of meer 7.2
5 Tolhuislanden 3 of meer 7.3
6 Tolhuislanden – noord 3 of meer 7.3
7 Bedrijventerrein Voorst 3 of meer 7
8 Bedrijventerrein Marslanden 3 of meer 7
9 Sekdoorn 3 of meer 7
10 Molenpolder Noord 3 of meer 6.9
11 Molenpolder Zuid 3 of meer 6.9
12 Centrale Harculo 3 of meer 6.9
13 Tolshuislanden Zuid 3 of meer 7.2
14 Vreugderijkerwaard 3 of meer NTB

Voorst als experiment, rendement is slechts 27%

inlvoed

Het industrieterrein Voorst neemt een bijzondere positie in doordat zij volledig is ombouwt met woonwijken. Technisch gezien spreken we van een industrieterrein maar praktisch is het een onderdeel geworden van verschillende woonwijken. Het rendement van een windmolen op deze locatie is slechts 27%*

Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie willen zo een deel van Zwolle verduurzamen ten koste van de leefbaarheid en veiligheid van 10.000 omwonenden.

Argumenten Scania, Blauwvinger Energie en Hogeschool Windesheim

 • Scania ziet geen leefbaarheidsbeperkingen bij het plaatsen van twee windmolens op Voorst.
  • Technisch en juridisch is er ruimte voor windmolens: Voorst is geen onderdeel van een woonwijk maar een industrieterrein.
  • Scania wil alleen duurzame stroom vanaf eigen locaties betrekken
  • Scania wil in overleg de precieze invulling van de windmolen gaan bepalen
 • Hogeschool Windesheim ziet geen leefbaarheidsbeperkingen bij het plaatsen van twee windmolens op Voorst.
  • Windesheim voelt zich gebonden aan het plan van Scania
  • Energie invulling staat los van de onderwijs financiering
 • Blauwvinger Energie ziet geen leefbaarheidsbeperkingen bij het plaatsen van drie of meer windmolens op Voorst en andere locaties
  • Technisch en juridisch is er ruimte voor windmolens: Voorst is geen onderdeel van een woonwijk maar een industrieterrein.
  • Blauwvinger Energie wil een eigen (derde) windturbine plaatsen buiten het Scania terrein.
  • Blauwvinger Energie ziet naast Voorst ook mogelijkheden op de overige locaties rondom Zwolle

Conclusie

screenshot-2017-02-08-08-35-01

Vanuit het vooronderzoek naar vijf windmolens springen de volgende punten naar voren:

 1.  Stop dit “solistisch project” en ontwikkel een krachtige gesteund Zwols beleid / masterplan.
 2. Voorst is meer dan een industrieterrein
  • De invloed op de leefbaarheid voor de 10.000 omwonenden van industrieterrein Voorst is in het vooronderzoek van de Gemeente Zwolle niet meegenomen.
   • Geluid van de windmolens word niet in de huidige overlast (industrie, A28, N313, laag vliegroute) meegenomen.
   • Slagschaduw is aanwezig voor bedrijven en omwonenden
   • Veiligheid voor een industrieterrein word gehanteerd, kwetsbare objecten zoals de VMBO school en bedrijven met gevaarlijke stoffen worden niet apart beschermd.
   • Waardedaling voor woningen en objecten is nog niet meegenomen in het onderzoek
   • Zichtbaarheid, direct zicht vanuit woningen en de tuin op bewegende windmolens inplaats van een zomers blauwe lucht.
  • Afstand windturbines en woningen is slechts 400 meter
  • Bij 150 meter hoge masten zijn waarschuwingslichten voor vliegverkeer verplicht.
 3. Grote windmolens dragen het meest bij (zie Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • 43 Windturbines van 3MW leveren 129MW (indicate Gemeente Zwolle)
  • 17 Windturbines van het type “enercon E-126” van 7,5MW leveren ook 129 MW
   • Type E-126 is niet geschikt op Voorst ivm rotor diameter en masthoogte

*Onderbouwing berekeningen:

 Rendement Windturbines Voorst is slechts 27%*

Op Voorst levert een (enercon e-92) windmolen slecht 637kWh van het maximale vermogen 2350 KWH op, dat is slecht 27% van het maximale vermogen. Als elk zuchtje wind is meegenomen is een inventarisatie en afweging van alle beschikbare locaties op zijn plaats. Bij het plaatsen van een grotere en hogere windmolen op alternatieve locaties zou een veel hogere opbrengst behaald kunnen worden.

Invloed opbrengst:

 • het rotoroppervlak: hoe groter de rotorbladen, des te groter het oppervlak en hoe meer wind wordt omgezet in elektriciteit;
 • de hoogte van de turbine: op grotere hoogte waait het harder en is de windstroom minder turbulent;
 • de locatie waar de turbine staat: dichter bij zee waait het harder dan in het binnenland; in de buurt van steden en bossen wordt de wind nog wat verder afgeremd;
 • de tijdsduur dat de turbine draait. Een windturbine levert elektriciteit vanaf windkracht 2 (1,6 – 3,3 m/s) en bereikt zijn maximale productievermogen bij windkracht 7 (13.9-17 m/s). Boven windkracht 10 wordt de turbine uitgeschakeld of afgeremd.

opbrengst

 • Enercon E92 (150 meter = 100 meter mast + 50 meter wieken)
  • 27% van maximale opbrengst op voorst met windsnelheid 7 meter per seconde
 • Enercon E92 (250 meter = 200 meter mast + 50 meter wieken)
  • 77% van maximale opbrengst op alternatieve locatie met windsnelheid 10 meter per seconde

Gegevens windmolens:

Documenten Enercon

 • Enercon windmolen type E-92 bij verschillende windsnelheden
  • 637 kW (27%) bij 7M/s (150 meter hoog op locatie Voorst)
  • 975,8 kW (41%) bij 8M/s (185 meter hoog)
  • 1817 kW (77%) bij 10 m/s (250 meter hoog)
  • 2350 kW (100%) bij 14 m/s (rondom zwolle niet realistisch)

e-92-opbrengst

 • Windmolen type Enercon E-115 bij verschillende windsnelheden
  • 1035,5 kW (34%) bij 7 m/s (160 meter hoog )
  • 2090 kW (70%) bij 8 m/s (195 meter hoog)
  • 2580 kW (86%) bij 10 m/s (260 meter hoog)
  • 3000 kW (100%) bij 12 m/s (rondom zwolle niet realistisch)

e115-opbrengst

Opbrengst Berekening Pondera Consult BV (windpro) over 3 windmolens

 • E92, 90 m ashoogte 18.229 MWh/jaar (2.642 vollasturen)
  • 6,076 MW Per windmolen
 • E92, 104 m ashoogte 19.670 MWh/jaar (2.851 vollasturen)
  • 6,55 MW per windmolen
 • E92, 120 m ashoogte 21.294 MWh/jaar (3.086 vollasturen)
  • 7,098 MW per windmolen.

Het Centraal Bureau voor de statistiek berekende de gemiddelde vollast uren over 2015 in nederland en komt op een lager getal uit: 2247.  Tussen de berekeningen van Pondera en het CBS zit 15% verschil. Omdat Overijssel niet opgenomen is door het CBS is mogelijk Flevoland met 2043 uren een goede indicatie, echter loopt het verschil dan op naar 23%. Als we dit doorzetten op de Pondera berekeningen ontstaan het volgende beeld:

 • E92, 90 m ashoogte 14,096  MWh/jaar (2043 vollasturen flevoland)
  • 4,698 MW Per windmolen
 • E92, 104 m ashoogte 15,210 MWh/jaar (2204 vollasturen -23% )
  • 5,070 MW per windmolen
 • E92, 120 m ashoogte 16,466 MWh/jaar (2386 vollasturen -23%)
  • 5,488 MW per windmolen.

Omdat Pondera Consult BV zowel voor Scania als de Gemeente Zwolle werkt zouden we graag een onafhankelijke berekening willen zien. De Gemeente Zwolle steunt echter dit voorstel niet.

Screenshot 2017-02-07 08.18.20.png

Meer over de locatie voorst

ja_nee_vertikaal

Advertenties