Slagschaduw van een windturbine is de bewegende schaduw van de draaiende wieken. Als slagschaduw op het raam van een woning of bedrijf valt kan dat als hinderlijk worden ervaren.

Slagschaduw contouren

Slagschaduw bij vijf turbines op 0 uren lijn. Hier word de impact van slagschaduw zonder wetelijke bescherming zichtbaar.

Slagshaduw_5_0_uren.png

Slagschaduw bij drie turbines (104 meter) op 0 uren lijn. Hier word de impact van slagschaduw zonder wetelijke bescherming zichtbaar.

Slagshaduw_3_0_uren.png

Slagshaduw bij drie turbines (104 meter) op 5 uren lijn. Hier word de impact van slagshaduw met wetelijke bescherming zichtbaar.

Slagshaduw_3_5_uren.png

De slagschaduw op drie verschillende adressen per maand / uur. De winterzon (januari tot april & september tot december) is hier voor drie adressen zichtbaar gemaakt.

schaduw_3_maand_uren.png

 

Praktijk

Het Activiteitenbesluit verwijst naar een ministeriële regeling waarin de richtlijn vermeld wordt voor welke duur en frequentie het optreden van slagschaduw acceptabel geacht wordt. Gesteld wordt dat het niet toegestaan is om gemiddeld gedurende meer dan 17 dagen per jaar meer dan 20 minuten per dag slagschaduw te veroorzaken op de plaats van een raam, en niet meer dan 64 dagen in totaal.

Wanneer deze richtwaarde wordt overschreden is er formeel sprake van overlast en dient slagschaduw voorkomen te worden door middel van een stilstandvoorziening. Bovenstaande voorwaarden resulteren in een limietnorm van maximaal 340 minuten schaduw per jaar. De invloed van deze slagschaduw op omliggende kantoren en weg en water wegen is aanzienlijk en kan naast overlast ook gevaarlijke verkeer situatie creëren. Hierin de winter (laaghangende zon, dus lange schaduwen) in de winter een grote rol.

 

ja_nee_vertikaalStem NEE tegen Windmolens op voorst

Advertenties