lawaai-koelkastHet geluid van windturbines is veel irritanter voor de mens dan het geluid van Schiphol. En dan roept iedereen maar dat het geluid net zo hard is als dat van een koelkast. Ja, wel net zo hard, dat klopt ja. Maar het is veel irritanter en indringender (zie RIVM onderzoek). En bovendien: je koelkast kun je uitzetten of je kan in een andere kamer gaan slapen. Dit geluid vult het hele huis, ontsnappen kan niet!

Voor de geluidsnormen op industrieterrein Voorst gelden helaas andere normen dan in een woonwijk. Om windmolens eenvoudiger te kunnen plaatsen hoeft het geluid van een windmolen niet bij het omgeving geluid van het industrie terrein opgeteld te worden. Voor ons gehoor zal de combinatie van het geluid van het industrieterrein plus de windmolen leiden tot meer geluid.  De wet, gemeente Zwolle en de politiek ziet geen toe nu toe geen noodzaak om burgers, scholen en bedrijven op industrieterrein hier tegen te beschermen.

voorst presentatie 18 april concept 2.018

De Gemeente Zwolle ontwijkt tot nu toe de vraag om een maximale geluidsnorm vast te stellen die de leefbaarheid moet beschermen. SWB heeft in gesprekken en presentatie aangeven geïnteresseerd te zijn in een dialoog over leefbaarheid.

voorst presentatie 18 april concept 2.019

Nu al Overlast

Omwonenden hebben nu al overlast van het industrieterrein Voorst. Er word bijvoorbeeld overlast geproduceerd in nachtelijke productie, laden en lossen, slecht gedempte ventilatoren. Het is opmerkelijk dat de gemeente en politiek met plaatsen van 150 meter hoge windturbines (slagschaduw, geluid, zicht, veiligheid) voorbij loopt aan de huidige leefbaarheid problematiek van bewoners. Op 24 januari 2017 zijn de volgende gegevens berekend door Pondera Consult Bv: Hier zijn de windmolens toegevoegd aan de huidige geluidbelasting  berekeningen.Voor de beoordeling van de geluidsbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de ‘methode Miedema’.

voorst presentatie 18 april concept 2.021

Een beoordeling volgens de “methode Miedema” laat duidelijk zien dat de plaatsing van windturbines geen positieve bijdrage levert aan de reeds bestaande overlast.

Berekeningen Pondera & Classificatie Miedema

screenshot-2017-02-07-12-40-44

screenshot-2017-02-07-12-41-33

 

Maximale geluid van een windmolen op de gevels van rond liggende woningen zonder omgevingsgeluid (o.a. industrieterrein en wegen, berekend door Pondera)

geluid-op-gevels

 

Geluid in de nacht

Bij vijf windturbines word overdag en in de nacht de geluid norm ruim overtreden. Deze opstelling is juridisch aanvechtbaar.

5-turbines-90-meter

geluid_5_90_dag.png

Bij drie turbines op 90 meter hoogte is er overdag en in de nacht geen juridische belemmering als de gemeente de standaard norm hanteert. Als je hier  het geluid van het industrieterrein  en infrastructuur bij optelt is er sprake van een negatieve invloed op de leefbaarheid van de omwonenden.

3-turbines-90-meter

geluid_3_90_dag.png

Bij drie turbines op 104 meter hoogte is er overdag en in de nacht discussie over de juridische belemmering als de gemeente de standaard norm hanteert. Er is duidelijk een impact op de leefbaarheid van de omwonenden.

geluid_3_104_night.png

geluid_3_104_dag.png

Onderzoek RIVM

De normen houden geen rekening met het feit dat het geluid van windmolens over het algemeen als storender wordt ervaren dan geluid van bijvoorbeeld snelweg en vliegtuigverkeer.  Zo staat in een onderzoek van de RIVM

Hinder is het voornaamste gezondheidseffect toegeschreven aan het geluid van draaiende windturbines, zowel overdag als ’s nachts. Bij hetzelfde geluidsniveau is het geluid van windturbinegeluid hinderlijker dan het geluid van andere bronnen zoals verkeer of industrie. Tegelijk is het geluidniveau van de windturbines op zichzelf bescheiden in vergelijking met die andere bronnen.

In datzelfde onderzoek van de RIVM adviseren ze een maximale geluidsbelasting van 40 dB Lden te hanteren:

Als de geluidsnorm alleen bedoeld was om ernstige geluidshinder en slaapverstoring bij omwonenden te voorkomen, zou de norm waarschijnlijk op ongeveer 40 decibel Lden zijn gesteld.

In een ander rapport van de RIVM staat een tabel die aangeeft dat het verwacht percentage ‘ernstig gehinderden’ buurtbewoners binnenshuis bij een grenswaarde van 47 Lden ruim 8% is! Buitenshuis ligt dat percentage ‘ernstig gehinderderden’ op 19% en het percentage ‘gehinderden’ op 34%.

Een onderzoek van TNO komt tot dezelfde conclusies en deze melden b.v.:

In vergelijking met andere geluidsbronnen wordt al bij een relatief lage geluidbelasting hinder van windturbinegeluid ervaren.

De normen houden ook geen rekening met het feit dat het geluid van de windturbines veel verder reikt dan verondersteld wordt. Van den Berg concludeert na zijn vele studies naar de geluidseffecten van windturbines het volgende:

Officieel kan het niet: mensen die klagen dat de windmolens in hun buurt ’s nachts zoveel lawaai maken dat ze er wakker van liggen. Als ware donquichottes proberen ze hun gelijk te halen bij overheden, windparkexploitanten en de windenergielobby. Te vergeefs want windenergie, daar kan toch niemand tegen zijn?

Toch hebben ze gelijk, zegt Frits van den Berg. Uit zijn onderzoek (Rijksuniversiteit Groningen) blijkt dat het geluid van windmolens na zonsondergang sterk toeneemt omdat er dan hogerop meer wind staat.

Conclusie

Drie windmolens van 90 meter zijn technisch juridisch binnen de norm. Echter word hierin voorbij gegaan aan de sociaal maatschappelijke impact op de omgeving. De omwonenden worden op deze manier niet beschermd tegen overlast overdag en vooral in de nacht. Kunnen in de zomer de ramen nog open ? Is de tuin nog een rustig plek of horen we brommende koelkasten ?

Lees hier meer

Geluidoverlast windmolens in de praktijk

screenshot-2017-02-24-20-05-01

Windmolenklachten | Het meldpunt voor windmolenoverlast!

Waarom windturbines hoog op land? Veel overlast: geluid en horizonveruiling terwijl er ook andere oplossingen zijn die bijna net zoveel energie opwekken.

Harde kritiek op Windpark Houten | Utrecht | AD.nl

Mar 4, 2016 – De windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten. … Twee jaar na de start van Windpark Houten worden nog steeds niet alle …

Advertenties