Zoeken

www.tegenwindvoorst.nl

Veilig en leefbaar Spoolde en Westenholte

Over Geluid

lawaaibabyGeluid veroorzaakt door windturbines (of andere installaties) mag geen ontoelaatbare hinder veroorzaken. De voorwaarden zijn beschreven in de Algemene Maatregel van Bestuur met de naam ‘Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer’ (Barim) ook wel ‘Activiteitenbesluit’.

Normstelling

De normstelling is gebaseerd op een toetsing bij woningen van derden aan de waarde Lden=47 dB en Lnight=41 dB. Met de norm wordt recht gedaan aan het feit dat geluid ‘s nachts en ‘s avonds als storender ervaren kan worden dan overdag. Het geluid wordt dan ook berekend als een gewogen gemiddelde, waarbij ’s avonds en ’s nachts respectievelijk 5 en 10 dB bij de berekend geluidsbelasting moet worden opgeteld. Op een gezoneerd industrieterrein zoals Voorst zijn geen geluidgevoelige objecten aanwezig. Voor woningen in het gebied van de zone geldt de gebruikelijke normering.

door-lawaai-heen-slapen-hor

In de wereld van de windturbine- geluidsoverlast rekent men namelijk alleen met jaargemiddelden. Zou die rekenwijze voor iedereen gelden dan zou het bijvoorbeeld geen enkel probleem zijn om middenin een woonwijk een discotheek te bouwen die 8 uur per nacht een oorverdovend lawaai van 90 dB produceert. Dat is namelijk maar 30 dB gemiddeld over 24 uur en volgens de Lden- formule dan waarschijnlijk volkomen legaal. Wij vinden dat afspraken over maximale geluidproductie (piek) tussen omwonenden en Gemeente Zwolle gehanteerd zouden moeten worden.

 

Gemeente Zwolle

wethouder_ed_ankerDe Gemeente en betrokken wethouder Ed Anker (ChristenUnie) kunnen de normering aanpassen  maar verschuilen zich liever achter landelijke normen dan te gaan nadenkenken over de leefbaarheid van omwonenden. Ook het rendement van de windmolens op voorst word word niet bekeken doordat de Gemeente Zwolle geen (direct) financieel belang heeft.

De direct omligende woningen hebben in de loop van de jaren verschillende langlopende zaken gehad over geluid. De komst van de snelweg, de vergroting van de aan en toevoer routes, laagvlieg routes en een aantal industrieen hebben tot langeduring kwesties geleid. Met de plaatsing van 5 lawaai turbines is een er destructieve frictie tussen het bestuurorgaan, de politiek en de omwonenden. De VVD en Zwolwacht ondersteuen onze zorgen en zijn tegen plaatsing van windmolens op voorst

Bij de toetsing aan grenswaarden voor het geluid vanwege het gehele industrieterrein worden windturbines niet meegenomen. Windturbines resulteren dus niet in minder geluidsruimte voor bedrijven. Volgens de huidige normering wordt er alleen gekeken worden naar de geluidsproductie van 1 windmolen en niet naar de stapeling van alle geluidsbronnen.

Situatie Voorst

Met de huidige stand der techniek komt de 47 dB Lden norm bij een windpark neer op een minimale afstand tot woningen van circa 400 meter, afhankelijk van het windturbinetype en de variatie in wind. In de volgende afbeelding zijn van de eerste woningen cirkels van ongeveer 400 meter getekend.

windmolen opstelling 5.jpg

De variatie in wind kan enorme pieken in de geluidoverlast genereren, meer wind is meer lawaai. De eigenaar kijkt tevreden naar zijn opbrengst terwijl de bewoner gratis mee mogen genieten van het overschrijden van de beloofde 47 dB overdag en 41 dB in de nacht. Hieruit blijkt dat het huidige terrein voor omliggende wijken ongeschikt is voor de plaatsing van windmolens met de jaarlijkse gemiddelde (Lden=47 dB en Lnight=41 dB) zonder heldere normen in piek geluidproductie.

overschrijding-geluidsnorm

Geluid windmolen

Bekijk de beelden over windturbines in de praktijk

Advertenties

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: