voorkantenenrgiegidsMaandag 4 december jl. heeft de Gemeenteraad de “Zwolse Energiegids” besproken. Daarin wordt bepaald wáár in Zwolle mogelijk windturbines kunnen komen. In de Stentor van 17 november lazen wij dat er “definitief een streep gaat door turbines in dichtbebouwd gebied, zoals bedrijventerrein Voorst”. (Zie hieronder) Echter, tot onze grote verbazing wordt in de Energiegids tóch weer melding gemaakt van mogelijke plaatsing op Voorst. Wat ons betreft moet dat “mogelijk” uit de Gids verdwijnen. Plaatsing op Bedrijventerrein Voorst stuit op grote weerstand. Niet omdat we zomaar tégen zijn. Maar omdat windturbines op Voorst véél te dicht op woongebieden zouden komen te staan.


OOK NIET VIA EEN KLEIN ACHTERDEURTJE !!

Op 4 december hebben wij in een brief aan B&W en de Gemeenteraad onze mening gegeven. Namelijk: géén mogelijkheid open laten voor plaatsing op Voorst, óók niet door middel van een klein achterdeurtje in de tekst. Klik hierop voor een exemplaar van onze brief van 4 december.


WAT WILLEN WIJ?
Wij willen dat in de Energiegids wordt opgenomen:
1. Bij mogelijke plaatsing van windturbines op bedrijventerreinen moet de aanwezigheid van stedelijke woonbebouwing bepalend zijn voor een besluit;
2. De afstand tussen een windturbine en woongebieden moet minimaal 10 maal de ashoogte zijn. Aangezien de meest voorkomende mast 100 meter is, is dus de minimale afstand 1 kilometer. Daardoor is plaatsing op Voorst niet mogelijk.
3. De vermelding van 2 windturbines op Voorst moet uit de tabel op blz. 8 verwijderd worden.(Zie afbeelding hieronder)

kruisdoortabel


WAT VRAGEN WIJ VAN U?

In de Openbare Raadsvergadering van maandag 18 december wordt besloten over de inhoud van de Energiegids. U kunt daarbij aanwezig zijn. De vergadering begint 19.30 uur. U kunt óók u de vergadering volgen via Internet. Klik hier op. Op dit moment vinden wij een grote actie niet nodig. U heeft samen afgelopen jaar meer dan duidelijk gemaakt geen windturbines op Voorst te willen. En onze brief is duidelijk. Laat de Gemeenteraadsleden van de partij waarop u stemt of lid bent weten wat u er van vindt. U kunt daarbij verwijzen naar onze brief van 4 december. Schroom niet, zij zitten er voor ú.(Uiteraard kunt u ook meerdere Raadsleden benaderen) Wij houden wij u op de hoogte van de uitkomst. Vragen kunt u altijd mailen naar info@tegenwindvoorst.nl

Hieronder treft u een overzicht aan hoe u de Gemeenteraadsleden kunt bereiken.

tabel gr naw

Advertenties