screenshot-2017-02-08-08-07-06

Op 13 April stelt de gemeente ons op de hoogte dat een van de drie Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger energie windturbines niet haalbaar is op Voorst. De plaatsing zou plaats vinden op gemeentegrond (dichtbij de hasselterweg) maar het naast gelegen bedrijf valt binnen de risicocontouren, daarnaast is er wiek overslag voor weggebruikers en slagschaduw. Dit onderstreept de door Tegenwind Voorst aangebrachte bezwaren (november en december 2016) rond de risico’s bij plaatsing van windturbines op Voorst.

Tegenwind Voorst blijft echter bezorgt ‘Tot vandaag wilde Blauwvinger Energie niet praten over alternatieve locaties en de risico’s op Voorst, na dit bericht blijkt daar plotseling wel ruimte voor te zijn’. Ondanks het ontbreken van draagkracht vanuit de klankbordgroep bleven Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger energie (samen SWB) volledig gefixeerd op het plaatsen van windturbines op Voorst. Hierin verwezen zij afgelopen week nog alle bezwaren, ook veiligheid en het ontbreken van draagkracht, naar het land der fabelen.

Volgens Tegenwind Voorst is niemand gebaat bij een valse start van de energie transitie waarin individuele belangen van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger energie boven het algemene belang geplaatst worden. Om de verduurzaming ambitie te realiseren is samenwerking op gebied van wonen, werken en mobiliteit hard nodig. ‘Drie windturbines zouden z’n 7% van de energie transitie kunnen vervullen’ vult Tegenwind Voorst aan ‘stel je eens voor wat voor impact het zou hebben als ook voor de overige 93% geen enkele bezwaar of inspraak serieus genomen word’.

Volgens de VVD moet in de plannen van duurzaamheid draagvlak in de hele stad zijn. ‘We gaan er daarom ook vanuit dat de initiatiefnemers van windenergie hun doel van duurzaamheid voorop zetten, en zich daarmee niet blijven vastklampen aan een locatie. Je moet daarvoor de hele stad achter je hebben, wat in Westenholte, Spoolde en Stadshagen duidelijk niet het geval is. De VVD wil geen halfbakken oplossingen zonder draagvlak realiseren.’

hetAnker

Op 18 April organiseert Tegenwind Voorst een bijeenkomst op 20:00 in ontmoetingscentrum het Anker aan de Voorsterweg 36 . Hier worden de risico’s rond windturbines op Voorst besproken en word bepaald welke mogelijkheden omwonenden zien om wel een rol te spelen in de energie transitie. Deze punten worden meegenomen in het stadsdebat van 19 april

Advertenties