screenshot-2017-02-24-15-11-24

Klik hier voor de windturbinecatalogus en vergelijkingskaart

Al weer enige tijd geleden zijn wij geconfronteerd met het initiatief van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger energie om op het industrieterrein Voorst 3 hoge/grote windturbines te willen plaatsen.

Hoewel het ons bekend is, dat er nog geen formele procedure is opgestart, heeft het voornemen al geleid tot grote ongerustheid bij de omwonenden van het Industrieterrein Voorst. Inmiddels hebben bijna 900 burgers aangegeven het niet eens te zijn met plaatsing van dergelijke windturbines op zo’n korte afstand van hun woongebied.

In toenemende mate vroegen wij ons af, hoe de windturbines in Zwolle zich zouden verhouden ten opzichte van bestaande of bijna gerealiseerde projecten met hoge windturbines dicht bij woongebieden. We konden ons niet voorstellen dat er veel windturbines zijn, die zó dicht op woongebieden staan.

Deze Catalogus bevat een Inventarisatie van grote windturbines in Nederland, dicht op woongebieden. Het doel van deze inventarisatie is zo objectief mogelijk te laten zien, dat de voorgestelde locaties op Industrieterrein Voorst niet alleen dicht op woongebieden staan, maar óók en vooral dat er (360°) véél woongebieden rondom binnen de werkingssfeer van de windturbines vallen.

Resultaat

Wij zijn van het resultaat geschrokken. Er is Nederland niet of nauwelijks een windturbine te vinden, die zoveel woongebied in zijn werkingssfeer heeft liggen.

En voor wat betreft turbines, die daar bij in de buurt komen, constateren wij alleen maar problemen en overlast waar de burgers mee te maken hebben (locatie: A4 Den Haag/Leidschendam).

In de catalogus is per windturbine aangegeven welke overlast wordt ervaren en hoelang dat bijvoorbeeld al speelt.

Wij hebben de “Zwolse windturbines” op een aparte kaart bijgevoegd. U kunt dan al bladerend in de Catalogus direct de vergelijking maken met de “Zwolse” plattegrond.

Als we kijken naar de problemen in Houten, Heerhugowaard, Heenvliet en Geervliet en vele, vele andere plaatsen, waar veel minder woongebieden onder de werkingsfeer van de turbines vallen, is het voor ons meer dan duidelijk, dat de locaties op Industrieterrein Voorst tot overlast en problemen zullen leiden.

En is dat nodig? Nee. Onze Provincie heeft al besloten dat er in Overijssel twee kansrijke gebieden zijn voor windturbines. (http://www.overijssel.nl/thema’s/ruimtelijke/windenergie/)

Daar zit de locatie Voorst niet bij. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat die plek om vele redenen heel onlogisch is. En dat is de reden dat wij tégen plaatsing op de locatie Voorst zijn.

Actiegroep http://www.Tegenwindvoorst.nl

Advertenties