Onderstaand treft u een verslag aan van het Klankbordgroep-overleg van maandag 30 januari jl.  Het is opgetekend door een aantal deelnemers aan de Klankbordgroep. Dit zijn dus NIET de officiële notulen van het overleg. Die volgen nog vanuit de Gemeente.

Zwolle – De klankbordgroep “windenergie Voorst” heeft op 30 januari een advies samengesteld over het plaatsen van grote windturbines op Voorst. De Gemeente onderzoekt daarvoor de mogelijkheden. De belangrijkste conclusie van de klankbordgroep is dat de impact van windturbines op een dicht bevolkt gebied, zoals Voorst en omgeving, te groot is. Er is wél unaniem overeenstemming over de urgentie van een sociaal maatschappelijk gedragen Zwols beleid voor de energie transitie.

De plannen van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie (SWB) zijn voor veel omwonenden de zoveelste aanslag op hun leefbaarheid. De erkende overlast van het industriegebied, de vergrote infrastructuur en ABN Amro IJsseltoren zorgt voor veel frictie tussen politiek, Gemeente en de omgeving. Namens ruim 640 bewoners zijn op 30 januari hun “nee” stemmen aangeboden aan de klankbordgroep, gemeente en politiek.

Het advies wordt nu door de ambtelijke organisatie van de Gemeente vastgesteld en daarna aan het College van B&W aangeboden.Vervolgens zal het College van B&W naar verwachting in februari een besluit nemen over de resultaten van de verkenning. Afhankelijk daarvan vindt er vervolgens in maart wel of geen raadsbehandeling plaats.

De politiek is nu aan zet om, naar aanleiding van dit advies, te bepalen of zij wél of niet door willen gaan met het initiatief van Scania, Hogeschool Windesheim en Blauwvinger Energie. De klankbordgroep hoopt dat alle opgedane kennis en kracht nu vanuit alle partijen opgepakt wordt om breed gedragen verduurzaming alternatieven te ontwikkelen en realiseren.

klankbordgroep-resultaat

Advertenties