tegenwind-voost

Zonder trots presenteren wij u hierbij een nieuwe website, t.w. http://www.tegenwindvoorst.nl.

Wij, dat zijn een groeiende groep sterk verontruste omwonenden van het Industrieterrein Voorst. Wij zijn inwoners van Westenholte, Spoolde, Beukenallee, Frankhuis, Veerallee en Stadshagen.

Wij maken onze grote zorgen over de plannen van Scania c.s voor het plaatsen van zeer hoge windmolens, weliswaar op een Industrieterrein Voorst, maar wel midden in de bebouwing van Zwolle.

Ook wij zijn vóór alternatieve energiebronnen. Velen van ons hebben zelf al zonnepanelen of nemen deel in investeringen windparken op zee. Maar het is ons volstrekt onbegrijpelijk dat de Gemeente Zwolle medewerking verleent aan dit project.

Temeer omdat de Provincie Overijssel in een eerdere studie al duidelijk heeft aangegeven wat in onze provincie de meest kansrijke gebieden zijn. En dat is zeker niet de locatie op Voorst. En kansrijk betekent niet alleen planologisch kansrijk, maar ook zeker wat betreft opbrengst van de investering. Simpelweg omdat in de kansrijke gebieden de windsnelheden duidelijk hoger liggen dan op de nu voorgestelde locatie in Zwolle/Voorst.

cropped-banner-met-logo1.png

Wij willen via de site u en de inwoners van Zwolle objectieve informatie geven over de meest logische en effectieve plaatsing van windmolens in Zwolle. En natuurlijk handelen een aantal van ons ook vanuit hun persoonlijk perspectief. Geluidsoverlast, slagschaduwoverlast, horizonvervuiling, waarde daling woning zijn allemaal zaken waarvan wij overtuigd zijn, dat discussie daarover helemaal niet nodig is. Simpelweg omdat de voorgestane locatie ongeschikt is.

Wij vinden het jammer, dat Scania volhardt in het standpunt dat zij een molen op hun eigen terrein willen. Dat zal ook promotionele redenen hebben. Gelukkig begrijpen wij van de andere initiatiefnemers Blauwvinger Energie en Hogeschool Windesheim dat voor hen de locatie Voorst niet voorwaardelijk is voor het realiseren van hun energiedoelstellingen. Wij zetten ons in om samen met hen hun energiedoelstellingen op een andere locatie te realiseren.

 

Zoals gezegd kunt u dus vanaf nu alle informatie en ontwikkelingen  volgen op www.tegenwindvoorst.nl.

Voor vragen/opmerkingen/suggesties of anderszins kunt u mailen naar info@tegenwindvoorst.nl

Met vriendelijke groeten,

Verontruste omwonenden van Westenholte, Spoolde, Beukenallee, Frankhuis, Veerallee en Stadshagen.

Advertenties