draagvlak-creeren

Beste Gemeente Zwolle en Politieke partijen,

Wanneer het uitgangspunt rondom Zwolse windenergie is dat er draagvlak zou moeten zijn onder de bevolking – een bevolking die zeker wil meedenken over alternatieven – juist dan zou u open moeten staan om meerdere locaties mee te nemen in uw onderzoek.

Advertenties