Per 12-03-2018:

Tegenwindvoorst.nl is in het najaar van 2016 spontaan opgericht door bewoners van de wijken Westenholte, Spoolde, Veeralleekwartier en Stadshagen in Zwolle
Het doel van de actiegroep is/was het voorkomen van de plaatsing van een aantal zeer hoge windturbines op het Bedrijventerrein Voorst in Zwolle. Dit is een bedrijventerrein wat op korte afstanden vanuit allerlei richtingen wordt omgeven door woongebieden.

Het plaatsen van 3 windturbines is/was een initiatief van Scania Nederland, Hogeschool Windesheim en Blauwvingerenergie.

Door het organiseren van de omwonenden en het verzamelen en beargumenteren van informatie hebben wij bereikt dat de initiatiefnemers in juni 2017 hun initiatief hebben stilgelegd. Zij hebben hun initiatief dus (nog) niet stopgezet.Een belangrijk onderdeel in onze aanpak is de Zwolse WindturbineCatalogus. Daaruit blijkt onomstotelijk dat er in Nederland geen windturbine is, die zo dicht op woongebied geplaatst zou worden.

Vervolgens heeft de Gemeenteraad van Zwolle in december 2017 de “Zwolse Energiegids aangenomen. Daarin is vastgelegd, dat de Gemeente zich éérst richt op een aantal met name genoemde kansrijke locaties in het buitengebied en dan pas op de “maatwerk locaties” zoals bedrijventerreinen.

De Actiegroep gaat ervan uit, dat plaatsing op het Bedrijventerrein Voorst weinig realistisch meer is. Maar omdat er geen 100% zekerheid is, worden de werkzaamheden van de actiegroep stilgelegd en dus niet beëindigd.

De actiegroep heeft ruim 1.100 medestanders.

15-03-2018:
Een Extra Newsflash over de Gemeenteraadsverkiezingen is verzonden naar alle betrokkenen. Daarin is een overzicht opgenomen van de standpunten van Lokale en Landelijke partijen ten aanzien van windenergie.

 

Advertenties